O PRACOWNI

Autorska pracownia projektowa została założona 10 września 2009r. przez głównego projektanta

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO i jest niejako kontynuacją długiej historii architektonicznej w osobach,

dziadka inż. arch. ARKADIUSZA WOJCIECHOWSKIEGO oraz ojca mgr inż. arch. JANUSZA WOJCIECHOWSKIEGO.

Pracownia w trakcie swojego funkcjonowania zrealizowała wiele obiektów w sektorze prywatnym, komercyjnym oraz publicznym [ w ramach przetargów lub wygranych konkursów architektonicznych ].

Pracownię tworzy zespół uprawnionych projektantów, rzeczoznawców, oraz kosztorysantów współpracujących przy opracowaniach projektowych. Skład zespołu projektowego jest dobierany indywidualnie do każdego tematu projektowego. Współpraca w szerokim zakresie ma za zadanie zapewnić odpowiedni zespół projektowy, terminową realizację dokumentacji, uzyskanie najlepszego efektu projektowego pod kontem merytorycznym, wizualnym oraz optymalizacji kosztów realizacji. Całość zmagań projektowych ma stanowić odpowiedni fundament udanej inwestycji.

CO JEST DLA NAS WAŻNE

Każde zadanie projektowe traktujemy indywidualnie i podchodzimy do każdego zadania z pełnym zaangażowaniem.

W projektowaniu stawiamy nacisk przede wszystkim na:

-  funkcjonalność i bezpieczeństwo,

- bardzo wysokie walory estetyczne,

- ciekawe rozwiązania projektowe,

- jak najlepszą dostępność dla użytkowników [małych, dużych, niepełnosprawnych ],

- optymalizację kosztów w trakcie realizacji, jak i w trakcie eksploatacji,

- trwałość obiektu i opłacalność inwestycji.

Prace projektowe trwają do momentu uzyskania pełnego zadowolenia zarówno Inwestora jak i Projektanta.

Duże doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie oraz dobry kontakt projektanta z Inwestorem dają dobrą podstawę do udanej realizacji i zadowolenia Inwestora.

PROFIL i ZAKRES PRACOWNI

ARCHITEKTURA

W zakresie biura mogą być wszystkie etapy procesu inwestycyjnego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz drogowej:

- dokumenty formalno-prawne,

- prace inwentaryzacyjne,

- programy funkcjonalno-użytkowe,

- prace projektowe, etap: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnętrz, projekt powykonawczy,

- modele 3d projektowanych obiektów kubaturowych wraz z wizualizacjami, pracą na modelu 3d,

- projekty rozbiórek,

- dokumentacja przetargowa [ kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje ],

- nadzór autorski w trakcie trwania realizacji w każdej opracowywanej branży,

- projekty technologiczne [ gastronomiczne, kosmetyczne, solaria, salony fryzjerskie ],

W dotychczasowym dorobku projektowym pracowni były projekty pełnobranżowe [ budynków użyteczności publicznej, usługowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego, obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych itp. ],

WNĘTRZA

W zakresie biura mogą być również niezależne opracowania projektowe wnętrz:

- prace inwentaryzacyjne,

- projekty wnętrz, etap: koncepcja, projekty wykonawcze,

- modele 3d projektowanych wnętrz wraz z wizualizacjami fotorealistycznymi oraz spacerem 3d,

- indywidualne projekty mebli w ramach projektowanych wnętrz,

- konsultacje i doradztwo projektowe,

W dotychczasowym dorobku projektowym pracowni były projekty wnętrz prywatnych, komercyjnych oraz publicznych [obiektów tj. budynki użyteczności publicznej, usługowych, biurowych, budownictwa mieszkaniowego, obiektów sportowych ],

O PROJEKTANTACH

ARCHITEKT

- mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI

- uczelnia: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA  /  wydział ARCHITEKTURA  /  kierunek ARCHITEKTURA I URBANISTYKA,

- dyplom: rok 2006  /  temat projektowy pracy dyplomowej: „ROZBUDOWA MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU”,

- praktyka zawodowa od roku 2006 do 2009,

- założenie autorskiej pracowni projektowej  rok 2009,

- uprawnienia zawodowe: rok 2011 WIELKOPOLSKA IZBA ARCHITEKTÓW POLSKICH,

- rozwój własnych kompetencji projektowych, oraz “warsztatu”   [ szkolenia, warsztaty, kursy itp. ] - permanentny  ; )